SZKOLENIA DLA FIRM

Hancock Training oferuje szkolenia biznesowe, szkolenia wewnętrzne
(zwane też zamkniętymi, „szytymi na miarę” lub „In company” )
z podstawowych obszarów:

  • SZKOLENIA MENADŻERSKIE
  • Zarządzanie i kierowanie zespołem od podstaw
  • Efektywność osobista menadżera
  • Komunikacja hierarchiczna i niehierarchiczna
  • Motywowanie i coaching
  • Oceny pracownicze
  • Organizacja pracy menadżera
  • Organizacja pracy zespołu
  • Rekrutacja
  • Współpraca z trudnymi ludźmi – rozwiązywanie konfliktów
  • Train The Trainer dla menadżerów
  • SZKOLENIA ROZWÓJ KOMPETENCJI ZESPOŁÓW
  • Team building – budowanie zespołu
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność – trening twórczości
  • Stres – jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem zawodowym
  • Trening asertywności i komunikacji
  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Inteligencja emocjonalna
  • SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
  • Sprzedaż dla początkujących
  • Skuteczna sprzedaż
  • Zaawansowane techniki sprzedaży
  • Telemarketing – sprzedaż i negocjacje telefoniczne
  • Sprzedaż produktów finansowych
  • Negocjacje handlowe
  • Negocjacje zaawansowane
  • Negocjacje zakupowe
  • Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie
  • Windykacja bezpośrednia i telefoniczna
  • Obsługa klienta
  • SZKOLENIA INDYWIDUALNE
  • Indywidualny program dla Wyższej Kadry Zarządzającej
  • Kreowanie wizerunku charyzmatycznego Lidera w biznesie
  • Psychomanipulacje i socjotechniki wywierania wpływu w
    biznesie
  • Prezentacje i wystąpienia publiczne – trening medialny
  • Coaching stanowiskowy
  • Organizacja pracy sekretariatu
  • SZKOLENIA ROZWOJU OSOBISTEGO
  • Inteligencja emocjonalna
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność – trening twórczości
  • Organizacja pracy sekretariatu
  • Nadmierny stres – jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem
    zawodowym
  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Szkolenia narzędziowe
  • Szkolenia językowe dla profesjonalistów
Proponujemy szkolenia zamknięte i cykle szkoleniowe tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Wartość szkoleń zamkniętych oparta jest na dostosowaniu ich treści merytorycznej oraz czasu, sposobu i miejsca realizacji do potrzeb i możliwości każdego Klienta. Proces przygotowywania szkoleń zamkniętych, jak i późniejsze zajęcia często uwidaczniają inne potrzeby szkoleniowe firmy lub też, co zdarza się coraz częściej, konieczność podjęcia szerszej współpracy, np. w zakresie doradztwa strategicznego. Nasi trenerzy prowadzili szkolenia biznesowe dla wielu polskich i zagranicznych firm w Polsce oraz kilku krajach Europy Zachodniej. Wspieramy rozwój organizacji poprzez szkolenia, doradztwo oraz coaching indywidualny. Proponujemy też doradztwo związane z rozwojem ludzi i organizacji.

Kompetencje w skali organizacji są kluczowym czynnikiem budującym przewagę rynkową. Audyt kompetencyjny powinien być przeprowadzany przez niezależnych konsultantów celem zapewnienia obiektywizmu, profesjonalizmu oraz maksymalnej efektywności.

Oferujemy pełne doradztwo związane z:
  • oceną efektywności działania przedsiębiorstw, departamentów, działów lub stanowisk,
  • projektowaniem działania przedsiębiorstw, departamentów, działów lub stanowisk,
  • wdrażaniem nowych systemów zarządzania,
  • doradztwem w zakresie wdrażania nowych technologii,
  • oceną poziomu komunikacji w firmie,
  • coaching’iem stanowiskowym,
  • mentoringiem dla kadry zarządzającej.
Cały nasz proces audytu kompetencyjnego jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego z Klientów.

Jeśli potrzebujecie Państwo zbudować model efektywnej sprzedaży i marketingu, niezbędna jest diagnoza i audyt dotychczas funkcjonujących zasad/strategii, procedur sprzedaży oraz realizacji zamówień.

Mamy doświadczenia w budowaniu modeli sprzedaży, projektowaniu strategii marketingowych, a biorąc udział w takich projektach, mieliśmy okazję zbudować metodologie audytu sprzedaży i marketingu.

Audyty sprzedażowe i marketingowe mają na celu zdiagnozowanie aktualnej sytuacji w zakresie efektywności działań sprzedażowych i marketingowych przedsiębiorstw w tym przede wszystkim ocenie poziomu umiejętności zawodowych i efektywności zespołów sprzedażowych oraz charakterystyki wyzwań rynkowych.

Proponujemy Państwu kompleksowe doradztwo i wsparcie związane z intensyfikacją sprzedaży, m. in.:
  • ocenę efektywności działania obecnego systemu sprzedaży,
  • projektowanie polityki sprzedażowej,
  • monitoring wdrażanie nowych rozwiązań sprzedażowych,
  • ocenę systemu motywacyjnego dla handlowców,
  • projektowanie systemów motywacyjnych dla handlowców,
  • analizę relacji z klientami
  • doradztwo przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek,
  • coaching dla sprzedawców,
  • mentoring dla kadry zarządzającej sprzedażą.
Przy dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku firma, która nie ma jasnej wizji i zintegrowanego wewnętrznego systemu łączącego proces wyznaczania strategii sprzedaży z procedurami wprowadzającymi ją w życie, nie ma przyszłości. Profesjonalne usługi doradcze świadczone przez Hancock Training umożliwiają naszym Klientom efektywną poprawę praktyk i modeli zarządzania przedsiębiorstwem. Nasze doradztwo opiera się na pomocy firmie w skonstruowaniu elastycznego systemu zarządzania sprzedażą i zasobami ludzkimi.

Przygotowaliśmy szereg szkoleń, które pokazują jak stworzyć skuteczne strategie zarządzania i zapewnić firmie efektywne działanie oraz jak wyszkolić kadrę menadżerską by umiała je tworzyć i realizować. Nie konsultant, lecz kadra menadżerska będzie de facto wprowadzać zmiany w firmie, a wiedza nabyta i użyta w praktyce podczas realizacji szkoleń pozostanie w firmie. Pomagamy Klientom skupić się na tych obszarach działalności, które nie tylko zapewniają bieżące korzyści, ale wnoszą także wartość wpływającą na kondycję firmy w dłuższej perspektywie. Sens i główny cel naszej działalności wyznacza satysfakcja naszego Klienta.

  • Pomagamy zidentyfikować procesy i dostarczamy praktyczne narzędzia zarządzania jakością.
  • Porządkujemy i upraszczamy procedury, obniżamy koszty nieodpowiedniej jakości.
  • Wspieramy i szkolimy w projektowaniu systemów motywacyjnych i systemów wynagradzania.
  • Doskonalimy kwalifikacje personelu.
  • Analizujemy oraz optymalizujemy systemy zarządzania.
  • Przygotowujemy projekty szkoleniowe dedykowane dla naszych Klientów.
  • Projektujemy układy z wierzycielami oraz inne formy restrukturyzacji zadłużenia.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.