SZKOLENIA DLA FIRM

Hancock Training oferuje szkolenia biznesowe, szkolenia wewnętrzne
(zwane też zamkniętymi, „szytymi na miarę” lub „In company” )
z podstawowych obszarów:

 • SZKOLENIA MENADŻERSKIE
 • Zarządzanie i kierowanie zespołem od podstaw
 • Efektywność osobista menadżera
 • Komunikacja hierarchiczna i niehierarchiczna
 • Motywowanie i coaching
 • Oceny pracownicze
 • Organizacja pracy menadżera
 • Organizacja pracy zespołu
 • Rekrutacja
 • Współpraca z trudnymi ludźmi – rozwiązywanie konfliktów
 • Train The Trainer dla menadżerów
 • SZKOLENIA ROZWÓJ KOMPETENCJI ZESPOŁÓW
 • Team building – budowanie zespołu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność – trening twórczości
 • Stres – jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Trening asertywności i komunikacji
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Inteligencja emocjonalna
 • SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE
 • Sprzedaż dla początkujących
 • Skuteczna sprzedaż
 • Zaawansowane techniki sprzedaży
 • Telemarketing – sprzedaż i negocjacje telefoniczne
 • Sprzedaż produktów finansowych
 • Negocjacje handlowe
 • Negocjacje zaawansowane
 • Negocjacje zakupowe
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie
 • Windykacja bezpośrednia i telefoniczna
 • Obsługa klienta
 • SZKOLENIA INDYWIDUALNE
 • Indywidualny program dla Wyższej Kadry Zarządzającej
 • Kreowanie wizerunku charyzmatycznego Lidera w biznesie
 • Psychomanipulacje i socjotechniki wywierania wpływu w
  biznesie
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne – trening medialny
 • Coaching stanowiskowy
 • Organizacja pracy sekretariatu
 • SZKOLENIA ROZWOJU OSOBISTEGO
 • Inteligencja emocjonalna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność – trening twórczości
 • Organizacja pracy sekretariatu
 • Nadmierny stres – jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem
  zawodowym
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Szkolenia narzędziowe
 • Szkolenia językowe dla profesjonalistów
Proponujemy szkolenia zamknięte i cykle szkoleniowe tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Wartość szkoleń zamkniętych oparta jest na dostosowaniu ich treści merytorycznej oraz czasu, sposobu i miejsca realizacji do potrzeb i możliwości każdego Klienta. Proces przygotowywania szkoleń zamkniętych, jak i późniejsze zajęcia często uwidaczniają inne potrzeby szkoleniowe firmy lub też, co zdarza się coraz częściej, konieczność podjęcia szerszej współpracy, np. w zakresie doradztwa strategicznego. Nasi trenerzy prowadzili szkolenia biznesowe dla wielu polskich i zagranicznych firm w Polsce oraz kilku krajach Europy Zachodniej. Wspieramy rozwój organizacji poprzez szkolenia, doradztwo oraz coaching indywidualny. Proponujemy też doradztwo związane z rozwojem ludzi i organizacji.

Kompetencje w skali organizacji są kluczowym czynnikiem budującym przewagę rynkową. Audyt kompetencyjny powinien być przeprowadzany przez niezależnych konsultantów celem zapewnienia obiektywizmu, profesjonalizmu oraz maksymalnej efektywności.

Oferujemy pełne doradztwo związane z:
 • oceną efektywności działania przedsiębiorstw, departamentów, działów lub stanowisk,
 • projektowaniem działania przedsiębiorstw, departamentów, działów lub stanowisk,
 • wdrażaniem nowych systemów zarządzania,
 • doradztwem w zakresie wdrażania nowych technologii,
 • oceną poziomu komunikacji w firmie,
 • coaching’iem stanowiskowym,
 • mentoringiem dla kadry zarządzającej.
Cały nasz proces audytu kompetencyjnego jest dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego z Klientów.

Jeśli potrzebujecie Państwo zbudować model efektywnej sprzedaży i marketingu, niezbędna jest diagnoza i audyt dotychczas funkcjonujących zasad/strategii, procedur sprzedaży oraz realizacji zamówień.

Mamy doświadczenia w budowaniu modeli sprzedaży, projektowaniu strategii marketingowych, a biorąc udział w takich projektach, mieliśmy okazję zbudować metodologie audytu sprzedaży i marketingu.

Audyty sprzedażowe i marketingowe mają na celu zdiagnozowanie aktualnej sytuacji w zakresie efektywności działań sprzedażowych i marketingowych przedsiębiorstw w tym przede wszystkim ocenie poziomu umiejętności zawodowych i efektywności zespołów sprzedażowych oraz charakterystyki wyzwań rynkowych.

Proponujemy Państwu kompleksowe doradztwo i wsparcie związane z intensyfikacją sprzedaży, m. in.:
 • ocenę efektywności działania obecnego systemu sprzedaży,
 • projektowanie polityki sprzedażowej,
 • monitoring wdrażanie nowych rozwiązań sprzedażowych,
 • ocenę systemu motywacyjnego dla handlowców,
 • projektowanie systemów motywacyjnych dla handlowców,
 • analizę relacji z klientami
 • doradztwo przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek,
 • coaching dla sprzedawców,
 • mentoring dla kadry zarządzającej sprzedażą.
Przy dzisiejszym szybko zmieniającym się rynku firma, która nie ma jasnej wizji i zintegrowanego wewnętrznego systemu łączącego proces wyznaczania strategii sprzedaży z procedurami wprowadzającymi ją w życie, nie ma przyszłości. Profesjonalne usługi doradcze świadczone przez Hancock Training umożliwiają naszym Klientom efektywną poprawę praktyk i modeli zarządzania przedsiębiorstwem. Nasze doradztwo opiera się na pomocy firmie w skonstruowaniu elastycznego systemu zarządzania sprzedażą i zasobami ludzkimi.

Przygotowaliśmy szereg szkoleń, które pokazują jak stworzyć skuteczne strategie zarządzania i zapewnić firmie efektywne działanie oraz jak wyszkolić kadrę menadżerską by umiała je tworzyć i realizować. Nie konsultant, lecz kadra menadżerska będzie de facto wprowadzać zmiany w firmie, a wiedza nabyta i użyta w praktyce podczas realizacji szkoleń pozostanie w firmie. Pomagamy Klientom skupić się na tych obszarach działalności, które nie tylko zapewniają bieżące korzyści, ale wnoszą także wartość wpływającą na kondycję firmy w dłuższej perspektywie. Sens i główny cel naszej działalności wyznacza satysfakcja naszego Klienta.

 • Pomagamy zidentyfikować procesy i dostarczamy praktyczne narzędzia zarządzania jakością.
 • Porządkujemy i upraszczamy procedury, obniżamy koszty nieodpowiedniej jakości.
 • Wspieramy i szkolimy w projektowaniu systemów motywacyjnych i systemów wynagradzania.
 • Doskonalimy kwalifikacje personelu.
 • Analizujemy oraz optymalizujemy systemy zarządzania.
 • Przygotowujemy projekty szkoleniowe dedykowane dla naszych Klientów.
 • Projektujemy układy z wierzycielami oraz inne formy restrukturyzacji zadłużenia.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.