KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą doświadczonych trenerów, którzy postanowili razem dać Klientom więcej wiedzy i praktyki.

Firma Szkoleniowo - Konsultacyjna - Hancock Training działa na polskim rynku szkoleniowym od 1995 roku prowadząc szkolenia otwarte i zamknięte dla osób zainteresowanych własnym rozwojem.

Hancock Training została założona w Londynie w 1993 roku przez Stephena Hancocka. Dzięki wykorzystaniu metod szkoleniowych zaczerpniętych z London University, gdzie Steve był wykładowcą, powstały bogate w treść i dużą dynamikę programy szkoleniowe, na których w tej chwili się opieramy. Naszą metodą nie jest jedynie przekazywanie wiedzy w formie sterylnych wykładów, ale uaktywnienie uczestników i wydobycie z nich już posiadanych informacji, aktywizowanie całej grupy niekonwencjonalnymi metodami i w konsekwencji doprowadzenie do trwałego ugruntowania wiadomości z omawianego zagadnienia. Dzięki spostrzeżeniom Steva zaczerpniętym z brytyjskich uczelni, dotyczącym szkoleń businessowych, kładziemy bardzo duży nacisk na praktykę i doświadczenie. Wszyscy nasi trenerzy są praktykami z wiedzą i doświadczeniem zdobytym w największych firmach o zasięgu światowym.

Nie zatrudniamy „teoretyków - akademików”, bo uważamy, że uczestnicy naszych szkoleń skorzystają więcej dzięki wiedzy praktycznej i prawdziwym, case study.

Metoda stosowana przez trenerów Hancock Training jest:

 • efektywna
 • wydajna
 • skuteczna
 • łatwa do zrozumienia
 • innowacyjna

CO ROBIMY?

Zmieniamy funkcjonowanie firmy.
Realizujemy cele biznesowe naszych Klientów.

ZMIENIAMY
LUDZI:

Podnosimy indywidualne kompetencje pracowników
 • DIAGNOZUJEMY
 • UCZYMY
 • INFORMUJEMY
 • WZBUDZAMY MOTYWACJĘ
 • UTRWALAMY
 • NAWRACAMY... (NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ)
 • BAWIMY
 • TWORZYMY POSTAWY
 • MODELUJEMY ZACHOWANIA

METODY SZKOLENIOWE

Metodologia prowadzonych przez nasz szkoleń oparta jest na Cyklu Kolba, najskuteczniejszej metody nauczania dorosłych. Interaktywne warsztaty, wykłady i treningi.​

– przekaz wiedzy i informacji dotyczących poruszanego zagadnienia

44%

– ćwiczenia i praca indywidualna lub grupowa nad zadanym problemem, prezentacja efektów i indywidualna lub grupowa analiza wyników.

55%

– analiza zachowań i przypadków (działania skuteczne, działania nieskuteczne – sposoby zmian).

78%

– badanie i weryfikacja stanu wiedzy, kompetencji i postaw.

16%

 – indywidualne zajęcia w trakcie pracy i z prawdziwymi klientami.

55%

– symulacja różnorodnych sytuacji wymagających działań indywidualnych i zespołowych.

26%

– analiza poglądów, opinii lub wiedzy na zadany temat, systematyzowanie i analizowanie informacji.

39%

– metoda kształtowania właściwych zachowań zwłaszcza dotyczących sfery kontaktów międzyludzkich

37%

– analiza realizacji celów szkolenia, ocena uczestników i kontynuacja realizacji zagadnień szkoleniowych

28%

TRENERZY

W zależności od złożoności projektu i wymagań charakterologicznych, zarekomendujemy Państwu najlepszych z naszych trenerów dedykowanych do danego tematu. ​